POĎAKOVANIE


Country club Šuňava ďakuje všetkým partnerom a priaznivcom za pomoc a podporu pri organizácii XVI. Country Weekendu Šuňava 2014 a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu skvelej atmosféry počas oboch festivalových dní. Tešíme sa na stretnutie na ďalších akciách