Ľuba Jančíková

telefón: 0903 626 843

František Jančík

telefón: 0907 917 074

e-mail: info@countrysunava.sk