Poslední vagón (Karlovy Vary)

Kde se vzal Poslední vagón?

Bývaly to krásné a romantické časy, kdy se po našich kolejích proháněly vlaky, tažené parní lokomotivou. S nejnutnější bagáží vyráželi trampové někam, nebo i bez cíle. Obsazení posledního vagónu bylo pravidlem. Všichni, kteří spolu měli cestu, si tak mohli být jisti, že se potkají. Z posledního vagónu vlaku se pak linuly tóny kytar se zpěvem, či halas, anebo smích. Trampská krev, koluje v žilách některých členů kapely Poslední vagón. Hrdě se hlásí k tradici trampingu, která stojí na přátelství, kamarádství, úctě k přírodě a ke svobodě každého člověka. A právě vandry s U.S. tornou na zádech, táboření v lesích a na březích řek, praskot ohňů, setkávání s kamarády, hraní a zpívání na potlaších i po hospodách a cestování v  p o s l e d n í m  v a g ó n u  jsou logickým krokem, k vysvětlení názvu naší kapely.

Začínáme.

Je konec srpna 2013 a Malej Stonge se vrací pod 25 letech prožitých na Slovensku zpět do Karlových Varů.  Zanechává v Popradu pod Vysokými Tatrami trampskou a folkovou skupinu Tymián, a protože se nechce své oblíbené hudby vzdát, začíná se rozhlížet, kdo by mohl spolu s ním na Karlovarsku hrát a zpívat. Volba padla na staré kamarády, muzikanty z dřívějších dob, a ti se ochotně přidávají. Od podzimu 2013 začínají pravidelně zkoušet a vzniká zatím bezejmenné trio ve složení Milan“ Malej Stonge“ Fořt – kytara, foukací harmoniky a zpěv, Jiří „Rodgers“ Odradovec – kontrabas zpěv a Jiří „Wabi“ Pilař  – kytara a zpěv.  Všichni členové kapely se dobře znají, Malej Stonge s Rodgersem nejen že spolu seděli 4 roky v jedné lavici na Střední průmyslové škole Výroby hudebních nástrojů v Kraslicích, ale pokračovali další 4 roky i na VŠLD ve Zvolenu na Slovensku, kde již spolu zakládají na Slovensku poměrně úspěšnou a známou folkovou skupinu Internát. Po vysoké škole se jejich cesty na dlouhých 25 let rozcházejí až do opětovného setkání v roce 2013. Wabi je jejich dávný kamarád. Na jeho chalupě v Děpoltovicích se scházeli trampi a muzikanti již od 80. let minulého století a právě tam vznikl základ tohoto muzikantského přátelství.

Na jaře 2014 navazujeme kontakty s partou lidí okolo Horního Hradu nedaleko Ostrova nad Ohří, v čele s hradním pánem Pavlem Palackým. Na základě jeho pozvání začíná pravě zde skupina veřejné vystupovat.  Horní Hrad má i strategický vliv na příchod zpěvačky Šárky“Brusinky“ Vlasákové. Ta se díky informacím na FB stránce se přišla na jedno z vystoupení podívat. Záhy je pozvána na zkoušku kapely a od podzimu 2014 se stává čtvrtým členem sdružení muzikantů.

Na sklonku roku 2016 nás Wabiho zdravotní problémy s hrací rukou  donutily ke vzájemné dohodě o výměně stráží na postu kytaristy a zpěváka, takže Wabiho pro novou sezónu nahradil nový kytarista, zpěvák a hlavně náš dobrý kamarád a slušně ostřílený muzikant Tomáš Randuch.