WESTERNOVÉ AKČNÉ DIVADLO – Košice

Country hudobný žáner má svoje rodisko na severoamerickom kontinente. Známy je aj v slovnom spojení country and western, pričom pojem western predstavuje umelecký zámer širšieho formátu, ako je film, literatúra, či iné vizuálne umelecké štýly. Festival Country Šuňava približuje divákom tento žáner aj v širšom formáte, a preto pod štítmi Tatier nebude chýbať ani WESTEERNOVÉ AKČNÉ DIVADLO z Košíc. Je to partia nadšencov, ktorí takmer všetok svoj voľný čas venujú štúdiu, nacvičovaniu, zhotovovaniu kostýmov a predvádzaniu historických scénok (divadla a tanca ) z obdobia Ameriky 19. storočia a 20-tych rokov 20.storočia.

Za týmto účelom založili westernoví nadšenci vo februári 2005 občianske združenie s názvom WESTERNOVÉ AKČNÉ DIVADLO v Košiciach. Zúčastňujú sa spoločenských podujatí ako sú: festivaly, zábavy, plesy, firemné oslavy a rôzne detské podujatia s cieľom – zábavnou formou ukázať a priblížiť život amerického ľudu v časoch dobývania Ameriky – Divokého západu. Ich kalendár obsahuje každoročne podujatia typu: country bály, ryžovanie zlata, akcie Pony Expressu, ako aj neodmysliteľné prepady vláčika na Detskej železnici v Čermeli. Všetko robia s plnou vážnosťou, a tak majú svojho sheriffa, ktorým je Richard „Kraťas“ Koložvári. A ďalšie podelené funkcie, ako napíklad: deputy sheriff – Erik „Trudik“ Péchy, pokladníčka – Michaela „Včielka“ Péchy. Taktiež niekoľkých stálych členov, externých a čestných členov. Za takmer 15 rokov účinkovania sa dostali do povedomia širokej verejnosti a vždy majú čím zaujať. 

V prvom rade je to skupina dobrých kamarátov, ktorí všetky tieto podujatia robia s nadšením. Nie pre show biznis, ale a je to v skutočnosti ich životný štýl. Pocit voľnosti a slobody, ktorý prezentujú navonok, majú ukotvený hlboko vo svojej duši. A preto, ak sa v ich aktívnom živote nájde ešte kúsok voľného času, radi zavítajú medzi kamarátov k trampským ohňom.  

                                                                                           Amazonka, Tik a Puky